A-media podjetje za vizualno komunikacijo je nastalo v Šempetru pri Gorici 1994 leta. Z ljubeznijo do estetike in vrednotami, kot je želja po spoznavanju ter spoštovanju vsakega naročnika, volja do iskanja novih vsebinskih, oblikovnih ali tehnoloških rešitev in iskanje skupnih dolgoročnih poslovnih priložnosti, se je uspešno vsidralo v regionalnih gospodarskih in kulturnih krogih. Ob pestrosti pričakovanj imajo dejavnosti, ki jih združujejo s svojimi poslovnimi partnerji, povdarjeno noto sledenja kakovosti, spoštovanja dogovorov in prilagajanja individualnosti vsakega sogovornika. Od lokalnega oglasnika in grafične priprave osnovnih tiskovin je podjetje preraslo v prodornega ponudnika celostnih grafičnih podob, predstavitvenih publikacij, korporativnih listin, katalogov, gigantografij, embalaže ali zahtevnih grafičnih in marketinških storitev. V zadnjem obdobju se s stopanjem v korak z vse izrazitejšo potrebo po hitrih, učinkovitih oblikovalskih in izvedbenih rešitvah posvečamo razvoju na področju digitalnega tiska in fotografije.